Salonger 2001-2007

Uffe-och-Lisa-trollar-web

Rapport från verklighetens utkanter Stockholm blev outhärdligt. Staden verkar konstruerad för att vara så förutsägbar som möjligt: bostadshus, butiker, uteställen mellan betong- och asfaltsstråk. En och annan prefabricerad lekplats. Punkt. I denna stad hade vi ingenting att göra. Vi längtade efter förändringar som aldrig skulle ske: repbroar mellan husen, gratis kollektivtrafik... Read More

Utopian Carnival in Stockholm 2011

Folkhav C

Leftists, environmentalists and anarchists make an annual parade in Stockholm   The Utopian Carnival of Stockholm 2010 sucked big time Last year it was all cops and rain. I saw riding policemen, a helicopter, massive numbers of patrolling officers and loads of police vehicles. The cop-vans drove slowly beside the carnival train like a moving wall to protect shops from potentially... Read More